Menu

Från naturen

Honung är en av de mest fantastiska naturprodukter som finns. Sommartid i Sverige finns det ca 12 000 000 000 honungsbin som surrar bland blommorna och suger nektar till den läckra honungen som vi sedan njuter av. Samtidigt pollinerar de blommorna och bidrar på så sätt till större och godare skördar. Visste du att ett dåligt pollinerat äpple blir skevt? En sida av äpplet blir mindre än det andra. Eller att när en jordgubbe är dåligt pollinerad blir den knölig med täta ansamlingar av frön istället för fyllig och välformad med fröna jämnt utplacerade runt om bäret. I ett bisamhälle är det ca 60 000 arbetsbin mitt i sommaren, men bara en drottning. Ett sådant samhälle kan producera mellan 30-80 kg honung på en säsong. För att få ihop honung till en burk behöver bina besöka ca 20 000 000 blommor, och för att få ihop 1 kilo honung till biodlaren går det åt ca 8 kilo honung som mat till bina. Bina flyger i en radie om ca 3 km från sin bikupa. Hastigheten som bina kan flyga i är ca 25 km/h.

När blommor ska pollineras lockar de bina genom att producera nektar. Bina samlar nektar och även pollen från blommorna. Nektarn är det som senare blir till honung. Då nektar samlas från många olika växter är det stor skillnad på honungens smak, doft, konsistens och färg. Det är grunden till att man kan finna olika honungssorter.

Om biet har funnit en blomma med god kvalitet på nektarn flyger den tillbaka till bikupan och dansar en speciell dans för att skapa uppmärksamhet från de andra bina. Dansen visar hur långt det är till blomman, vilken riktning det är i förhållande till solen och hur mycket energi de behöver för att nå fram. Bina känner även dofter, och all den här informationen gör att de kan flyga ut och hämta nektar i samma sorts blomma.

Bina producerar många olika honungssorter som inte på något sätt kan imiteras industriellt. Därför är honung en 100 % äkta naturprodukt. Det gör också att honungen inte har exakt samma smak och färg från skörd till skörd.

Honung kan vara flytande eller fast. Det är förhållandet mellan de olika sockerarterna som avgör hur fort honungen antar fast form.

Människan har använt honung i varje fall sedan de gamla egypterna. Under stenåldern tillverkade man mjöd av honung och på medeltiden hade munkarna honungsproduktion på klostren. Det är faktiskt exakt samma produkt som vi äter idag!