Menu

Ekologisk honung, KRAV-märkt

En underbart mjuk och god honung från nektar som bina hämtat antingen från vildmark eller ekologisk mark.

Eftersom det inte går att bestämma exakt var bina hämtar nektar så visar KRAV-märkningen framför allt att hanteringen av bina sker enligt KRAV:s och EU:s direktiv, samt att detta kontrolleras av tredje part. De största skillnaderna jämfört med konventionell biodling är bigårdarnas placering, vad för preparat som används vid bekämpning av kvalster samt att binas vinterfoder är ekologiskt socker.