Menu

Honung

Honung är nektar som bina samlar från blommorna ute i naturen och som de sedan bearbetar med enzymer som spjälkar sockerarterna. Vattenhalten sänks från ca 75% till strax under 20%. Bearbetningen innebär att ca 3kg nektar blir 1kg honung. De olika ämnena i honung är druvsocker, fruktsocker, vatten, sammansatta sockerarter, enzymer, vitaminer och mineraler. Beroende på vilka blommor bina hämtar sin nektar ifrån får honungen olika egenskaper vad gäller färg, smak, doft och struktur.

Här i Sverige är vi vana vid en fast, bredbar honung med liknande konsistens och smak hela året. Det beror på att handeln efterfrågade en homogen produkt som konsumenten kunde lita på att den visste vad den fick. För att få fram en sådan standardhonung har hela årets skörd blandats. Idag är trenden att vi ska köpa närproducerat och ju närmare den lokala biodlaren du kommer desto större är chansen att få tag i så kallad sorthonung. Det här ställer också högre krav på honungsuppköparna att särhålla de olika sorterna för att ha möjlighet att tillhandahålla ett differentierat sortiment.

Honungsbin

Honungsbin, eller tambin, har hållits som husdjur av människan i ca 6.000 år. Bina klarar sig inte på egen hand utan lever i samhällen i en strikt struktur. I ett samhälle finns en drottning som lever ca 3-5 år. Drottningen lämnar aldrig kupan och styr samhället med hjälp av feromoner. Det är också hon som lägger alla ägg. Under högsäsong kan hon lägga ägg motsvarande 1,5 gånger sin egen vikt per dygn! Befruktade ägg blir till arbetsbin och obefruktade ägg blir drönare. Arbetsbina lever ca 4 veckor upp till 6 månader och är, precis som namnet antyder, de som utför allt annat arbete i och utanför kupan. Inne i kupan städar de, de matar larver, producerar vax som de bygger vaxkakorna av och de tar hand om drottningen. Utanför kupan vaktar de sin bostad mot inkräktare och samlar nektar, pollen och vatten. 


Drönarna lever under sommarhalvåret och är de som befruktar drottningen under hennes parningsflykt som nykläckt drottning. Inne i kupan bidrar de med hjälp av feromoner till balansen i samhället, men då de i övrigt inte utför något produktivt, utan mest äter av förråden, så motas de ut ur kupan av arbetsbina på hösten, och dör.