Menu

Historia

Gårdshonung Sverige AB grundades i december 2011 av Lars Pettersson och Keiko Schönberg, med grundtanken att verksamhetsområdet skulle vara biodling och försäljning av honung. I början av 2013 köpte det danska företaget Jakobsens A/S aktier i bolaget.
Som ett led i en strategisk utveckling av märket Gårdshonung i Sverige har Jakobsens A/S köpte upp hela aktiekapitalet i företaget Gårdshonung AB i 2017. Under 2018 läggs bolaget Gårdshonung AB ner, varumärket Gårdshonung finns dock kvar under Jakobsens A/S och fortsätter att leverera svensk honung från svenska biodlare.

Syfte

Syftet med Gårdshonung är att skapa en stark och pålitlig honungsleverantör. Med utgångspunkt i honung som en 100% ren naturprodukt vill vi utveckla kategorin för svensk och importerad honung på den svenska marknaden. Sortimentet av importerad honung omfattar standardhonung, specialiteter, Fair Trade samt ekologisk honung från hela världen i en rad olika utföranden och förpackningar. Vi ser fram emot att betjäna den svenska detaljhandeln.

Produkter

Gårdshonung Sverige AB är specialiserade på 100% ren honung, utan tillsatser av något slag. Det gäller hela processen, från inköp och produktion till försäljning. Utöver den traditionella svenska sommarhonungen strävar vi efter ett större utbud av olika svenska honungssorter, som exempelvis ljung- och klöverhonung och även ekologisk honung. På samma sätt är det ett naturligt led i produktutvecklingen att utveckla produkter som en svensk flytande honung, utan tillsatser, baserat på erfarenheterna i Danmark.

Samarbetet bakom Gårdshonung

LP:s Biodling AB

Företaget ägs av Lars Pettersson. Inköpen och tappningen av svensk honung sker genom LP:s Biodling AB i Säffle, som sedan starten 1989 har etablerat sig som Sveriges största redskapshandel för biodling och en av de största inköparna av svensk honung. Honungshanteringen på LP:s Biodling AB är certifierat enligt IP Livsmedel och kan tillgodose kraven för tappning av svensk honung.

Kattens Bigårdar AB

Företaget ägs av Keiko Schönberg. Levererar den svenska ekologiska honungen, både egenproducerad och inköpt från andra ekologiska biodlare. Certifierad för KRAV och EU-ekologisk produktion.

Jakobsens A/S

Jakobsens A/S har nästan 20 års erfarenhet av detaljhandel - både i Danmark och i Sverige. En modern och effektiviserad produktionslinje kan säkra konkurrenskraftiga priser på importerad honung till svensk detaljhandel

Vår övertygelse är att detta samarbete utgör en god grund för en positiv utveckling av den svenska honungsbranschen under många år framöver. Jakobsens startade i Danmark med utgångspunkt i sin kunskap om både biodling och om detaljhandel, och vi ser fram emot att i kombination med LP:s Biodlings kontakter inom biodlarbranschen föra dessa erfarenheter vidare till Sverige.