Menu

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairtrade-märket är förbrukarens oberoende garanti för att produkten är certifierad enligt internationell Fairtrade standard. Gårdshonungs försäljning av Fairtrade-produkter bidrar till att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för några av världens fattigaste människor, samt till att främja ett hållbart miljöarbete. Läs mer om Fairtrade-märket 

Läs mer om Fairtrade-märket  

 

 undefined

 

 

 

 

 

Det EU-ekologiska märket visar att en vara är ekologisk och att den är producerad och kontrollerad i överensstämmelse med EU:s ekologiförordning.

Läs mer om ekologi i EU

undefined

Svenska KRAV kontrollerar och certifierar ekologisk produktion på statens vägnar. Märket är en garanti för god miljöhänsyn, djurens välfärd, socialt ansvar och sundhet under produktionen.

Läs mer om KRAV