Menu

Vår honung

Vi arbetar dagligen med kvalitetssäkring och har även infört en policy om att vi inte säljer kinesisk honung i Sverige då vi inte har möjlighet att kvalitetssäkra honung som kommer därifrån. Vi använder oss bland annat av de senaste analysmetoderna för att säkra att vår honung håller högsta kvalitet. Dessutom verkar vi som branschförbättrare då vi alltid kontrollerar honungen för att säkerställa att vi levererar kvalitativa produkter. Vi har inga otillåtna tillsatser i varken fast eller flytande honung. Alla våra etiketter visar tydligt honungens ursprung.